Portretten van politieke ambtsdragers

Waarom gaan mensen de politiek in? Sommige politieke ambtsdragers hebben een langgekoesterde wens om iets te veranderen. Anderen rollen er bij toeval in. Iedere politieke ambtsdrager heeft zo zijn eigen verhaal. De politiek is meer dan alleen een verzameling ambten, het gaat uiteindelijk om de mensen die de ambten vervullen. Lees hier de persoonlijke portretten en bekijk de video onderaan de pagina.

(Beeldtekst: Waarom politiek actief?)

LOT VAN HOOIJDONK, wethouder gemeente Utrecht: Ik ken heel veel collega's die zeggen: Dit is de leukste baan van m'n leven.
Ik denk dat dat komt omdat het superafwisselend is.
Je doet met heel veel mensen zaken. Je moet met heel veel mensen in gesprek.

SIMON FORTUYN, wethouder Lansingerland: Het politieke ambt heeft mij geleerd om samen te werken.
Als zelfstandig ondernemer was je gewend om zelf beslissingen te nemen.
Om resultaat te bereiken was het van belang dat je met veel partijen kon en wilde samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen.

KARIMA BOUCHTAOUI, lid algemeen bestuur Schieland en Krimpenerwaard: Ik vind dat je de politiek in moet als je een drive hebt om de wereld om je heen beter te maken.
Als je een visie of een idee hebt over jouw omgeving.
Als je impact wil maken.

MARK DEN BOER, gemeenteraadslid Molenwaard: Maar ik heb ook m'n eigen vaardigheden ermee ontwikkeld.
Ik heb bijvoorbeeld echt leren spreken in het openbaar.
En bijvoorbeeld onderhandelen.
Hoe krijg je nou een meerderheid voor een voorstel dat je doet?

NAZIMA RAMDIN, kandidaat gemeenteraadslid VVD Den Haag: Ik vind dat iemand die in het politieke ambt zit dat die heel goed zou moeten kunnen luisteren.
Luisteren en zich heel goed zou moeten kunnen verplaatsen in een ander dus de belevingswereld van een ander.
Alleen dan kun je de juiste besluiten maken in een gemeenteraad of met landelijke politiek.

DON CEDER, duo-commissielid Provinciale Staten Noord-Holland: In de politiek heb je mensen met verschillende belangen en die wat anders willen. Het is dus heel goed om je te verplaatsen in de ander zodat je ook kan begrijpen waaraan iemand denkt, wat diegene vindt en zo krijg je de belangen op tafel.

SEDI VAN LOON, raadslid Tilburg: Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om goede procesafspraken te maken.
Ik heb geleerd om me heel snel in te leven in andermans standpunten en dus ook gevoeligheden snel te zien.
Het zijn natuurlijk vaardigheden die je ook wel in je gewone werk-samenleven leert, maar niet zo snel als in de politiek.

THIJS VAN ZUTPHEN, fractievoorzitter Lijst Blanco Meijerijstad: Je mag vanaf 18 jaar ook jezelf verkiesbaar stellen.
Dat is niet voor niks. Er wordt over jou wat beslist, ook als je 19 jaar bent.
Dus je hebt zeker recht om ook deel te nemen
aan de gemeenteraadspolitiek in jouw gemeente.

SIMON FORTUYN, wethouder Lansingerland: Ik zou de politiek ingaan. Je hebt invloed, je kan veel bereiken maar weet wel, het kost je ook wel wat tijd.
Interesse is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is plezier hebben.
Want als je resultaat bereikt, krijg je energie. En van energie krijg je plezier.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Wilt u meer informatie, kijk dan op: www.politiekeambtsdragers.nl. twitter: @politiekeambt.)

OPGEWEKTE MUZIEK DIE STOPT