Ambt in praktijk

Lees meer over allerlei zaken waar de politieke ambtsdrager in de praktijk mee te maken heeft.

Waarom politiek actief?

Een bijdrage leveren en dingen voor de maatschappij bereiken. Dat zijn vaak de redenen voor mensen om politiek actief te worden in hun gemeente, provincie, waterschap of op landelijk niveau. Maar een politiek ambt als onderdeel van je loopbaan zorgt er ook voor dat je je eigen vaardigheden kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld spreken voor een groep, onderhandelen of een voorstel schrijven. Tijdens en na je politieke ambt kun je deze vaardigheden ook gebruiken in je baan of persoonlijke leven. In onderstaande video leggen verschillende politieke ambtsdragers uit waarom een periode als politieke ambtsdrager leuk en nuttig is.

Het politieke ambt is belangrijk in onze democratische rechtsstaat

Voor iedereen in de maatschappij gelden bepaalde rechten en plichten. Die regels zijn vastgelegd in wetten, circulaires en brochures. Lees meer over de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Interesse om in de gemeenteraad te werken? Zorg dat u verkozen wordt als gemeenteraadslid. Bekijk ook de animatie 'Wat doet een raadslid' en de video met het verhaal van Thijs van Zutphen, raadslid in Meierijstad.

Sommige ambtsdragers worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Hoe gaat dat in zijn werk? Benoemingen gaan altijd volgens vastgelegde procedures.

De overheid wil de professionele kwaliteit van openbaar bestuurders zichtbaar maken en verbeteren. Daarvoor bestaan specifieke programma's. Lees meer over kwaliteit en professionaliteit.

Politieke ambtsdragers hebben in functie te maken met een aantal specifieke regels. Zoals regels rond nevenfuncties en integriteit. Lees meer over integriteit en veiligheid.