Ambt in praktijk

Lees meer over allerlei zaken waar de politieke ambtsdrager in de praktijk mee te maken heeft.

Waarom politiek actief?

Een bijdrage leveren en dingen voor de maatschappij bereiken. Dat zijn vaak de redenen voor mensen om politiek actief te worden in hun gemeente, provincie, waterschap of op landelijk niveau. Maar een politiek ambt als onderdeel van je loopbaan zorgt er ook voor dat je je eigen vaardigheden kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld spreken voor een groep, onderhandelen of een voorstel schrijven. Tijdens en na je politieke ambt kun je deze vaardigheden ook gebruiken in je baan of persoonlijke leven. In onderstaande video leggen verschillende politieke ambtsdragers uit waarom een periode als politieke ambtsdrager leuk en nuttig is.

Het politieke ambt is belangrijk in onze democratische rechtsstaat

Waarom politiek actief?

(Beeldtekst: Waarom politiek actief?)

LOT VAN HOOIJDONK: Ik ken heel veel collega's die zeggen: Dit is de leukste baan van m'n leven.
Ik denk dat dat komt omdat het superafwisselend is.
Je doet met heel veel mensen zaken. Je moet met heel veel mensen in gesprek.

SIMON FORTUYN: Het politieke ambt heeft mij geleerd om samen te werken.
Als zelfstandig ondernemer was je gewend om zelf beslissingen te nemen.
Om resultaat te bereiken was het van belang dat je met veel partijen kon en wilde samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen.

KARIMA BOUCHTAOUI: Ik vind dat je de politiek in moet als je een drive hebt om de wereld om je heen beter te maken.
Als je een visie of een idee hebt over jouw omgeving.
Als je impact wil maken.

MARK DEN BOER: Maar ik heb ook m'n eigen vaardigheden ermee ontwikkeld.
Ik heb bijvoorbeeld echt leren spreken in het openbaar.
En bijvoorbeeld onderhandelen.
Hoe krijg je nou een meerderheid voor een voorstel dat je doet?

NAZIMA RAMDIN: Ik vind dat iemand die in het politieke ambt zit dat die heel goed zou moeten kunnen luisteren.
Luisteren en zich heel goed zou moeten kunnen verplaatsen in een ander dus de belevingswereld van een ander.
Alleen dan kun je de juiste besluiten maken in een gemeenteraad of met landelijke politiek.

DON CEDER: In de politiek heb je mensen met verschillende belangen en die wat anders willen. Het is dus heel goed om je te verplaatsen in de ander zodat je ook kan begrijpen waaraan iemand denkt, wat diegene vindt en zo krijg je de belangen op tafel.

SEDI VAN LOON: Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om goede procesafspraken te maken.
Ik heb geleerd om me heel snel in te leven in andermans standpunten en dus ook gevoeligheden snel te zien.
Het zijn natuurlijk vaardigheden die je ook wel in je gewone werk-samenleven leert, maar niet zo snel als in de politiek.

THIJS VAN ZUTPHEN: Je mag vanaf 18 jaar ook jezelf verkiesbaar stellen.
Dat is niet voor niks. Er wordt over jou wat beslist, ook als je 19 jaar bent.
Dus je hebt zeker recht om ook deel te nemen
aan de gemeenteraadspolitiek in jouw gemeente.

SIMON FORTUYN: Ik zou de politiek ingaan. Je hebt invloed, je kan veel bereiken maar weet wel, het kost je ook wel wat tijd.
Interesse is belangrijk, maar het allerbelangrijkste is plezier hebben.
Want als je resultaat bereikt, krijg je energie. En van energie krijg je plezier.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Wilt u meer informatie, kijk dan op: www.politiekeambtsdragers.nl. twitter: @politiekeambt.)

OPGEWEKTE MUZIEK DIE STOPT

Ambt in praktijk

Voor iedereen in de maatschappij gelden bepaalde rechten en plichten. Die regels zijn vastgelegd in wetten, circulaires en brochures. Lees meer over de rechtspositie van politieke ambtsdragers.

Interesse om in de gemeenteraad te werken? Zorg dat u verkozen wordt als gemeenteraadslid. Bekijk ook de animatie Hoe word ik raadslid en de video met het verhaal van Thijs van Zutphen, raadslid in Meierijstad.

Sommige ambtsdragers worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Hoe gaat dat in zijn werk? Benoemingen gaan altijd volgens vastgelegde procedures.

De overheid wil de professionele kwaliteit van openbaar bestuurders zichtbaar maken en verbeteren. Daarvoor bestaan specifieke programma's. Lees meer over kwaliteit en professionaliteit.

Politieke ambtsdragers hebben in functie te maken met een aantal specifieke regels. Zoals regels rond nevenfuncties en integriteit. Lees meer over integriteit en veiligheid.

Landelijke politieke partijen kunnen een subsidie krijgen van de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld voor onderzoek of scholing of om nieuwe leden te werven. Ook kunnen zeĀ  giften van particulieren ontvangen. De Wet financiering politieke partijen bepaalt dat grotere giften openbaar moeten zijn.