Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Politiekeambtsdragers.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen (status B).

Onderdelen waarop de website nog niet voldoet

Politieke Ambtsdragers gaat in 2021 alle documenten aanpassen aan de toegankelijkheidseisen. Een aantal technische issue van het Platform Rijksoverheid Online worden ook in 2021 aangepast.

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met Politieke Ambtsdragers via politiekeambtsdragers@minbzk.nl.