Via RSS-feeds krijgt u automatisch bericht zodra een nieuwsbericht of activiteit op deze website verschijnt. 

Blijf op de hoogte

Met ingang van 1 januari 2019 zullen circulaires met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers uitsluitend nog bekend worden gemaakt op de site van de officiële bekendmakingen (Staatscourant) en op deze website www.politiekeambtsdragers.nl. U kunt zich met een RSS-feed abonneren op deze site: circulaires via RSS feeds. Klik op Abonneren op deze feed.
Voeg deze link https://feeds.politiekeambtsdragers.nl/circulaires.rss toe aan het sterretje rechtsboven, zodat deze in uw favorieten staat en snel te raadplegen is voor nieuwe feeds. Per april 2019 zal er een emailattendering worden aangeboden.

RSS lezen

Een RSS-feed kunt u handig lezen met een zogenaamde RSS-reader, een programma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd.