Contact

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

politiekeambtsdragers@minbzk.nl

Voor vragen over uw rechtspositie

postbus.helpdeskpa@minbzk.nl

Meer informatie

Algemeen telefoonnummer ministerie BZK: 070 426 6426