Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Home

Onze democratie kan niet zonder toegewijde en bekwame politieke ambtsdragers, die een bijdrage leveren aan hun gemeente, provincie, waterschap of het land. Op deze website staat informatie over het politieke ambt: verhalen van mensen in de politiek, plus feiten en cijfers over bijvoorbeeld de rechtspositie en benoemingsprocedures.

Kijk ook op de website van Kennisbank Openbaar Bestuur.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Wilt u meer weten over de rechtspositie van politieke ambtsdragers? Ga dan naar onze pagina's over het onderwerp. Daar vindt u onder andere informatie over de rechtspositie van ambtsdragers in verschillende bestuurslagen, zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Ook vindt u daar antwoorden op veelgestelde vragen, zoals over vergoedingen, het gebruik van dienstauto's en ter beschikking gestelde woningen.