Onze democratie kan niet zonder toegewijde en bekwame politieke ambtsdragers, die een bijdrage leveren aan hun gemeente, provincie, waterschap of het land.  Op deze website staat informatie over het politieke ambt: verhalen van mensen in de politiek, plus feiten en cijfers over bijvoorbeeld de rechtspositie en benoemingsprocedures.

Tweets @PolitiekeAmbt

Geretweet door @PolitiekeAmbt
Jeroen van Urk @jeroenvanurk

Het échte nieuws in dit artikel: “Het kabinet gaat kijken waar de Gemeentewet moet worden aangepast om lokale besturen meer ruimte voor innovatie te geven”. Dat heeft meer potentie dan losse experimentjes en borduurt voort op @demchallenge & @Code__Oranje. ad.nl/politiek/kabin…

1 dag geleden
Geretweet door @PolitiekeAmbt
ProDemos @ProDemos

Nieuw: onze cursus Actief voor het waterschap! In @hollandsedelta en @waterschap Scheldestromen zijn al cursussen gestart. Meer weten over de cursus? ➡️ prodemos.nl/cursus-actief-… twitter.com/hollandsedelta…

1 dag geleden
Politieke Ambt @PolitiekeAmbt

Openstelling burgemeestersvacature Midden-Groningen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties #politiekeambt politiekeambtsdragers.nl/actueel/nieuws…

3 dagen geleden
Volg @PolitiekeAmbt