Onze democratie kan niet zonder toegewijde en bekwame politieke ambtsdragers, die een bijdrage leveren aan hun gemeente, provincie, waterschap of het land.  Op deze website staat informatie over het politieke ambt: verhalen van mensen in de politiek, plus feiten en cijfers over bijvoorbeeld de rechtspositie en benoemingsprocedures.

Kijk ook op: https://kennisopenbaarbestuur.nl/

Tweets @PolitiekeAmbt

Politieke Ambtsdragers @PolitiekeAmbt

@KennisPolitiek @monicadenboer Handreiking Basisscan Integriteit voor bestuurders is te vinden op: lokale-democratie.nl/netwerkweerbaa…

9 uur geleden
Politieke Ambtsdragers @PolitiekeAmbt
3 dagen geleden
Politieke Ambtsdragers @PolitiekeAmbt
3 dagen geleden
Volg @PolitiekeAmbt