Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Home

Onze democratie kan niet zonder toegewijde en bekwame politieke ambtsdragers, die een bijdrage leveren aan hun gemeente, provincie, waterschap of het land.  Op deze website staat informatie over het politieke ambt: verhalen van mensen in de politiek, plus feiten en cijfers over bijvoorbeeld de rechtspositie en benoemingsprocedures.

Kijk ook op de website van Kennisbank Openbaar Bestuur.