Home

Onze democratie kan niet zonder toegewijde en bekwame politieke ambtsdragers die een bijdrage leveren aan hun gemeente, provincie, waterschap of het land. Deze website is gewijd aan het politieke ambt. Hier vindt u verhalen van mensen die actief zijn in de politiek, plus feiten en cijfers over bijvoorbeeld de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Denk aan informatie over vergoedingen, het gebruik van dienstauto's en ter beschikking gestelde woningen.

Onbeperkt in de politiek

Deelname aan politiek en bestuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo nemen in verhouding zeer weinig mensen met een beperking deel aan politieke activiteiten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil kennisdeling en onderlinge contacten stimuleren om hier verandering in te brengen.