Samenwerking met kennisinstituten en partners

Kwalitatief goed openbaar bestuur is van groot belang voor een vitale democratie. In het openbaar bestuur van het Koninkrijk der Nederlanden werken politieke ambtsdragers. Sommige zijn gekozen, andere benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hierin een faciliterende en stimulerende rol. Deze website is een initiatief van de afdeling Politieke Ambtsdragers van BZK. Het ministerie werkt hiervoor samen met partners en organisaties.