Rechtspositie politieke ambtsdragers

De salarissen en uitkeringen van politieke ambtsdragers zijn vastgelegd in regelgeving, circulaires en brochures. Per bestuurslaag en per functie zijn er verschillen. Bijvoorbeeld doordat sommige openbaar bestuurders worden gekozen en andere benoemd.

Helpdesk voor vragen over rechtspositie

Voor politieke ambtsdragers en professionals heeft BZK een helpdesk ingericht. Vragen over de rechtspositie van politieke ambtsdragers kunt u per mail sturen naar postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.