Inclusief en divers bestuur

Hoe zorgen we voor een diverse groep politieke ambtsdragers en hoe creëren we een inclusieve politieke cultuur waarbinnen zij allen tot hun recht komen en worden gerespecteerd? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich bezig met deze vraagstukken, omdat een divers en inclusief bestuur de kwaliteit van onze besluitvorming vergroot. Ook zorgt een diverse en inclusieve groep politieke ambtsdragers ervoor dat meer burgers zich vertegenwoordigd voelen, wat bijdraagt aan de legitimiteit van ons bestuur.