Bestuurslagen

Ontdek wat er speelt binnen de verschillende bestuurlijke gebieden.

Decentraal bestuur aantallen

De aantallen politici bij gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland.

Volgens de Nederlandse Grondwet kent Nederland drie bestuurslagen: het Rijk, de provincies en de gemeenten. In de praktijk zijn het er echter veel meer, zoals bestuur in de regio, het waterschap en Europa.

Nederland is een voorbeeld van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat betekent dat de landelijke overheid een aantal taken heeft belegd bij de bestuurlijke lagen daaronder. Maar het betekent dat de nadruk wel ligt op de landelijke overheid. De macht van de gemeenten en provincies en andere lagen is ondergeschikt aan de macht van de landelijke overheid.

Decentraal bestuur in cijfers, 2016

De aantallen en het profiel van decentrale politici. Raadsleden binnen gemeenten: 8.931, gemiddelde leeftijd 52,7, aantal vrouwen 28%, hoogopgeleid 67%, personen met Nederlandse achtergrond 86%.