Binnen het koninkrijk

Binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn verschillende politieke ambtsdragers te vinden. Binnen de vier landen van het koninkrijk en binnen de BES-landen.

In Nederland

 • Minister en staatssecretaris
 • Voorzitter Eerste Kamer
 • Lid Eerste Kamer
 • Voorzitter en leden Tweede Kamer

Binnen Aruba, Curacao en Sint Maarten

 • Gouverneur van Aruba
 • Gouverneur van Curacao
 • Gouverneur van Sint Maarten

Op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Deze bijzondere gemeenten van Nederland hebben de status van openbaar lichaam.

 • Rijksvertegenwoordiger
 • Eilandgedeputeerde
 • Gezaghebber
 • Eilandraads- en commissielid
Inwoners Koninkrijk der Nederlanden