Binnen het parlement

Het parlement heet ook wel de Staten-Generaal en bestaat uit alle mensen binnen de Eerste Kamer en Tweede Kamer, allemaal politieke ambtsdragers. Het parlement controleert de regering en is medewetgever. Een wet gaat pas in als het parlement het wetsvoorstel heeft aangenomen. Het kabinet en de afzonderlijke ministers zijn verantwoording schuldig aan het parlement.

225 mensen

De Tweede Kamer bestaat uit 150 zetels dus er zijn 150 Tweede-Kamerleden. In de Eerste Kamer zijn 75 zetels. De actuele zetelverdeling vindt u op de websites van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Officiële Bekendmakingen

De website van Officiële Bekendmakingen biedt parlementaire publicaties, zoals agenda's en Kamervragen. Hier vindt u ook historische parlementaire documenten uit de periode 1814 - 1995.