Binnen het kabinet

Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen. Dit zijn allemaal politieke ambtsdragers.

De regering

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemde. Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist. De Koning zit dus niet in het kabinet, en staatssecretarissen zitten niet in de regering.

In 1848 ingesteld

Pas sinds 1848 kent Nederland kabinetten. Vóór die tijd waren ministers dienaren van de koning, en vergaderden ze slechts zelden gezamenlijk. Het woord 'kabinet' verwijst naar het kleine vertrek waarin de adviseurs van de koning bijeen kwamen vanaf 1948.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Meer over de huidige regering, de bewindspersonen en vergaderingen van de ministerraad vindt u op de website van de Rijksoverheid: