Binnen het kabinet

Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen. Dit zijn allemaal politieke ambtsdragers.

Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Meer over de huidige regering, de bewindspersonen en vergaderingen van de ministerraad vindt u op de website van de Rijksoverheid: