Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Dit is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15% van de Nederlanders een beperking heeft. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, is het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld, zodat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Doel hierbij is dat na de komende raadsverkiezingen in tenminste een derde van de gemeenten mensen met een structurele functionele beperking politiek actief zijn.

Op basis van bevindingen uit het onderzoek naar policiti met een beperking is dit actieplan opgesteld. In dit actieplan is een selectie van de voorgestelde maatregelen gemaakt, met het oog op initiatieven die op korte termijn te starten zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In dit actieplan worden de beoogde beleidsinterventies beschreven aan de hand van het loopbaanperspectief model uit het onderzoek.

Willen (interesse voor de politiek)

Mogen (verkozen of benoemd worden)

Kunnen (ondersteuning tijdens het ambt)

Gaan (uit- of doorstroming)