Kennisbank Openbaar Bestuur

De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van de kennis, informatie en data op het gebied van het openbaar bestuur die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzamelt en gebruikt. De Kennisbank richt zich op de uitwisseling van kennis binnen en buiten het ministerie.