Wethoudersvereniging

De Wethoudersvereniging zet zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van de wethouders. De huidige, mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van krachten in de samenleving. Denk daarbij aan integriteit, het aanzien van het ambt en de rechtspositie.