Netwerk Weerbaar Bestuur

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. Door middel van bewustwording, voorlichting, ondersteuning en nazorg spant het netwerk zich in voor een weerbaar bestuur, voor decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers.