Democratie in Actie

Democratie in Actie helpt de lokale democratie te versterken, vernieuwen en verbinden. Het programma ondersteunt en inspireert met verschillende instrumenten en activiteiten en door kennis en praktijkervaringen te delen. Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters.