Persoonlijke weerbaarheidsscan

De netwerken waarbinnen politici zich binnen en buiten de gemeente begeven, vormen de rode draad in de weerbaarheidsscan. De scan geeft een oordeel over de weerbaarheid van de (kandidaat) bestuurder of gemeentesecretaris, het netwerkbewustzijn en eventuele integriteitsrisico's.

De scan is bedoeld voor individuele wethouders, burgemeester en gemeentesecretaris en kan worden toegepast bij benoeming (als aanvulling op de Handleiding Basisscan Integriteit) én halverwege de collegeperiode. De scan bestaat uit drie delen die gezamenlijk een oordeel geven over de weerbaarheid: zicht en inzicht in de benoembaarheid en geschiktheid van de (kandidaat-) bestuurder en (kandidaat-) gemeentesecretaris.

De scan is ontwikkeld door de gemeente Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Saxion, Taskforce RIEC en BZK. De persoonlijke weerbaarheidsscan is het tweede instrument dat de gemeente Eindhoven en Hogeschool Saxion opleveren. Eind mei lanceerden zij de weerbaarheidscheck voor de werving en selectie van aankomende raadsleden en kandidaat wethouders.