Weerbaarheidscheck politieke partijen

Netwerken leveren veel op, maar brengen soms ook risico’s met zich mee. Daarom werken gemeente Eindhoven, Saxion Hogeschool, Taskforce RIEC en het ministerie van BZK aan een aantal instrumenten die de individuele weerbaarheid van lokale bestuurders, volksvertegenwoordigers én de gemeentesecretaris versterken. Netwerkbewustzijn vormt daarin de rode draad.

Een van die instrumenten, de weerbaarheidscheck voor de werving en selectie van aankomende raadsleden en kandidaat wethouders, is nu beschikbaar voor alle decentrale overheden. De weerbaarheidscheck is hieronder te downloaden in een uitgebreide en een beknopte versie. De uitgebreide versie bevat meer achtergrondinformatie over de check, de beknopte versie bevat een inleiding en de vragenlijst. Bekijk hier een animatie over de weerbaarheidscheck. De check is een aanvulling op de tools uit de Handreiking Integriteitstoetsing.

Webinar Integriteit en Weerbaarheid

De weerbaarheidscheck is tevens onderwerp in het webinar Integriteit en Weerbaarheid voor lokale politieke partijen door het Kennispunt lokale politieke partijen samen met het Netwerk Weerbaar Bestuur op 29 juni, 19:30-20:30. Willeke Slingerland (lector Weerbare Democratie bij Saxion Hogeschool) deelt haar kennis over bestuurlijke weerbaarheid en presenteert de weerbaarheidscheck.

Meld je aan: Webinar Integriteit en Weerbaarheid | Kennispunt lokale politieke partijen

Meer weten?

Meer informatie over de weerbaarheidscheck is te verkrijgen bij de programmamanager Weerbare Overheid van de gemeente Eindhoven Marije van Hal (m.van.hal@eindhoven.nl) en lector Weerbare Democratie van Saxion Hogeschool Willeke Slingerland (weerbaarheidsscan@saxion.nl).