Politieke participatie door mensen met een beperking

Deelname aan politiek en bestuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Zij nemen naar verhouding erg weinig deel aan politieke activiteiten, in wijk- of dorpsraden en in belangengroepen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil  kennisdeling en onderlinge contacten stimuleren om hier verandering in te brengen. Voor de democratie is het immers belangrijk dat iedereen mee kan doen en zich vertegenwoordigd voelt.  

Belemmeringen in kaart brengen

We willen de grootste belemmeringen die de doelgroep ervaart in kaart brengen en vragen beantwoorden over onder meer:

  • gevolgen voor uitkeringen bij politieke deelname;
  • mogelijkheden tot voorzieningen en faciliteiten om te kunnen participeren;
  • persoonlijke ondersteuning, scholing en begeleiding.

Antwoorden op veelgestelde vragen zijn hieronder te vinden. Staat uw vraag er niet bij? Meldt u aan op www.onbeperktindepolitiek.nl en stel de vraag daar. Er is vast iemand die verder kan helpen. 

Wij nodigen iedereen uit met een beperking of bijzonderheid, die graag actief of actiever zou willen worden in de politiek zich aan te melden. In de community is veel informatie te vinden, en bovendien is het mogelijk contact met elkaar te zoeken en elkaar daarmee te helpen. Ook nodigen we belangenverenigingen en patiëntenorganisaties uit zich aan te melden om hun kennis beschikbaar te stellen. En bent u actief voor een politieke partij, die graag inclusiever wil worden, maar niet goed weet hoe? Ook daarover kunt u  inspiratie en antwoorden vinden in de community via www.onbeperktindepolitiek.nl. Kent u de klappen van de zweep al, omdat u een bijzonderheid heeft, maar al wél politiek actief bent? Help anderen dan verder door hen te inspireren en ervaringen te delen. Samen komen we verder. 

ACHTERGRONDINFORMATIE

HULP BIJ BELEMMERINGEN VANWEGE BEPERKING

VERGOEDING EN UITKERING

VERGOEDING EN WAO / WAZ

UITKERING EN WIA (IVA OF WGA)

VERGOEDING EN WAJONG

TOESLAGEN

COMMISSIELEDEN

Aanvullingen en rechten

Wij hebben onze uiterste best gedaan bovenste informatie te controleren op correctheid, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Contact

Heeft u vragen stel die dan via het onderstaande contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Typ hier uw vraag met eventuele uitleg.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden, waarna ze vernietigd worden.

Akkoordverklaring(verplicht)