Dijkgraaf: politiek ambtsdrager bij een waterschap

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Zijn of haar functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap en heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf wel zitting en stemrecht.

De regering benoemt een dijkgraaf voor een periode van 6 jaar. De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden. Een andere gebruikte term is watergraaf.

Dijkgraaf Toine Poppelaars

Bekijk de video waarin dijkgraaf Toine Poppelaar meer vertelt over de taken van het waterschap Scheldestromen.

Dijkgraaf Agnes van Zoelen

Lees het interview met dijkgraaf Agnes van Zoelen, van het waterschap van Schieland en de Krimpenerwaard.