Bestuurswisselingen

De Provinciale Statenverkiezingen zorgen voor een vernieuwde samenstelling van de Staten en het college van gedeputeerden. Deze bestuurswisseling betreft twee derde deel van de statenleden en gedeputeerden. Tussen de verkiezingen door wisselt één op de tien statenleden en één op de zes gedeputeerden.

Statenleden

In de periode 2009-2012 hebben veel wijzigingen plaatsgevonden in de Provinciale Staten, wat rechtstreeks verband houdt met de Provinciale Statenverkiezingen die op 2 maart 2011 hebben plaatsgevonden. Bijna 70% van de statenleden is toen afgetreden. De periode 2014-2016 toont ongeveer hetzelfde beeld. In de perioden waarin geen verkiezingen plaatsvinden, treedt 8 à 9% van de statenleden af. Dit zijn 45 tot 50 leden in totaal.

Gedeputeerden

In de periode 2012-2016 zijn absoluut en relatief gezien minder gedeputeerden afgetreden als gevolg van provinciale verkiezingen of tussentijds dan in de periode 2008-2012. Verhoudingsgewijs lijken er bij de gedeputeerden meer tussentijdse wisselingen te zijn (15-18%) dan bij de statenleden (8-9%).