Wethouder: politieke ambtsdrager in de gemeente

De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W).

Rechtspositie wethouder

Meer informatie over de rechtspositie van wethouders vindt u op de pagina Rechtspositie politieke ambtsdagers gemeenten.

Benoeming en taken

Bekijk alle informatie over de benoeming en taken van wethouders op de website van de Rijksoverheid.

Ontslag

De wethouder moet uitleg geven over de beslissingen van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Vindt de raad dat de wethouder zijn of haar werk niet goed doet? Dan kan dit ertoe leiden dat de wethouder moet aftreden. De wethouder treedt ook af als zijn politieke partij bij verkiezingen zoveel zetels verliest dat deze niet meer in het college terugkomt. In dat geval treedt de wethouder na benoeming van het nieuwe college af.

Een wethouder heeft dan recht op een uitkering op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De reden van ontslag is voor de uitkering niet van belang.