Commissies van de gemeenteraad

De gemeenteraad kan commissies instellen voor ondersteuning en advisering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. Niet-raadsleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Raadsleden krijgen al een vergoeding voor hun raadslidmaatschap. 

Raadscommissies

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. Niet-raadsleden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenten zijn hiervoor ingedeeld in 6 inwonersklassen. De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast. Deze aanpassingen staan in de jaarlijkse circulaires.

Bestuurscommissies

De raad, het college van B&W of de burgemeester kan een bestuurscommissie benoemen. De bestuurscommissie komt op voor een bepaald onderwerp in de gemeente, bijvoorbeeld jongerenwerk. Gemeenten kunnen deze commissie bestuursbevoegdheid geven op hun gebied.

Als een bestuurscommissie bijzondere deskundigheid vraagt, kan de gemeenteraad de normale vergoeding verhogen. De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast. Deze aanpassingen staan in de jaarlijkse circulaires.

Overige commissies

De raad, het college van B&W of de burgemeester kunnen ook andere commissies benoemen, bijvoorbeeld klachten- of bezwaarschriftencommissies. Als één van deze commissies bijzondere deskundigheid vraagt of veel tijd in beslag neemt kan de gemeenteraad de normale vergoeding verhogen.

De hoogte van de vergoedingen wordt elk jaar per 1 januari aangepast. Deze aanpassingen staan in de jaarlijkse circulaires.