Overzicht circulaires indexering waterschapsbestuurders

Hieronder treft u circulaires aan met informatie over onder meer de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur, de bezoldiging en eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur en de bezoldiging, ambtstoelage en eindejaarsuitkering van een voorzitter van een waterschap.

Publicaties