Overzicht circulaires indexering voor provinciebestuurders

Hieronder treft u circulaires aan met informatie over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten en commissieleden en de werkkostenregeling.

Circulaires op datum