Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de wet schadeloosstelling Tweede kamer en diverse andere wetten

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie Ministers en Staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman. En ook wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen. Dit in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard.