Online bijeenkomst Roadtour bestuurlijke integriteit 2021

Op 8 juli vond de eerste online bijeenkomst van de Roadtour bestuurlijke integriteit plaats. Kijk hieronder de hele bijeenkomst terug.

©BZK

Tijdens de eerste bijeenkomst gingen in een panelgesprek Gerd Leers (voormalig minister en burgemeester), Koos Janssen (burgemeester van Zeist), Paul van Ruitenbeek (Raadsgriffier gemeente Hilversum) en Anja Lelieveld (ministerie van BZK) het gesprek aan over integriteit in de brede zin van het woord.

Vervolgens werd in twee plenaire sessies gesproken over de handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen inclusief modelgedragscodes voor volksvertegenwoordigers en bestuurders en over het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 'Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur' dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt ingevoerd. Dit wetsvoorstel gaat over een verplichte verklaring omtrent gedrag (VOG) als eis voor benoeming van bestuurders en een verplichte risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van wethouders.

In het najaar wordt nog een aantal vervolgbijeenkomsten van de Roadtour bestuurlijke integriteit gepland.

Roadtour bestuurlijke integriteit, bijeenkomst 1