Online bijeenkomst Roadtour bestuurlijke integriteit 2021

Op maandag 15 november vindt de tweede digitale bijeenkomst van de 'Roadtour bestuurlijke integriteit 2021' plaats tussen 15:00 en 16:30 uur. In het formulier hieronder kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Het programma

De bijeenkomst vindt plaats via Zoom en begint met een videoboodschap van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het belang van bestuurlijke integriteit. De rest van de bijeenkomst staat een panelgesprek centraal tussen meerdere experts op het gebied van bestuurlijke integriteit.

Tussendoor gaan we onder andere in op het Modelbeleidskader verboden handelingen. Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Ook blikken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, met uitleg over de nieuwe wetgeving ter bevordering van de bestuurlijke integriteit.

Tijdens de bijeenkomst krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid mee te doen aan stemmingen en discussies over integriteit.

Vragen?

Tijdens deze digitale bijeenkomst is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen, die we zoveel mogelijk zullen bespreken en beantwoorden. We nodigen u ook uit om al vooraf een kwestie of vraag onder onze aandacht te brengen; deze kunt u mailen naar bijeenkomst@minbzk.nl.

Zijn er ambtsgenoten voor wie de bijeenkomst ook interessant kan zijn, attendeer hen dan gerust op deze bijeenkomst.

Aanmeldformulier bijeenkomst ‘Roadtour bestuurlijke integriteit 15 november'

Bij welke organisatie werkt u? Als u buiten een organisatie om meedoet, vult u hier ‘particulier’ in.

Vul hier in als wij contact met u moeten opnemen wegens extra toegankelijkheidsvereisten (bijvoorbeeld bij een beperking)

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen aanmelden voor de bijeenkomst, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om een volledige bijeenkomst te organiseren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om u aan te melden voor de bijeenkomst Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afloop van de bijeenkomst worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *