Netwerk Weerbaar Bestuur

Minister Ollongren: "Politieke ambtsdragers werken voor ons. Zij moeten open in de samenleving kunnen staan, het debat vrij kunnen voeren en hun taken zonder dwang of angst kunnen uitoefenen." Het netwerk spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Intentieverklaring netwerk weerbaar bestuur

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers en ambtenaren te ondersteunen op het tegengaan van ondermijning van de democratie. Dat heeft geholpen, maar is nog niet genoeg. Cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 ondersteunen dit. De cijfers zijn ook overzichtelijk weergegeven in verschillende factsheets.

Politieke ambtsdragers zijn steeds vaker slachtoffer van agressie en geweld of zijn getuige van incidenten bij collega’s. Het gaat dan vooral om verbale agressie en bedreiging en intimidatie. Daarom is het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht.

Partners

Het Netwerk Weerbaar Bestuur bestaat naast BZK uit de volgende partners.

 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid,
 • de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,
 • het Nederlands Genootschap van Burgemeesters,
 • de Wethoudersvereniging, 
 • StatenlidNu,
 • de Kring van Commissarissen van de Koning,
 • verschillende politieke partijen,
 • de Vereniging van Griffiers,
 • de Vereniging van Gemeentesecretarissen,
 • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
 • het Interprovinciaal Overleg,
 • de Unie van Waterschappen,
 • het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers,
 • de Vereniging Kring Voorzitters van Waterschappen,
 • de Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks Bestuurders van Waterschappen,
 • de Vereniging Waterschapbestuurders,
 • Arq Psychotrauma Expert Groep,
 • de Landelijke en Regionale Informatie- en Expertisecentra,
 • het Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel,
 • het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid,
 • en NL Confidential/de Vertrouwenslijn.

Netwerk Weerbaar Bestuur werkt aan trainingen voor raadsleden over agressie, geweld en integriteit, een heldere informatievoorziening voor raadsleden en de mogelijkheid voor de bestuurders om een veiligheidsscan rond het eigen huis uit te voeren.

Met de ondertekening van de intentieverklaring op 5 april 2018 gaat het netwerk, samen met de verenigingen en organisaties, de aanpak verder uitwerken. Door de brede samenwerking kunnen de partners elkaar snel vinden en elkaars kennis en kunde nu al beter benutten. Bijvoorbeeld door bij een incident of calamiteit met een actiegerichte delegatie ter plaatse te kunnen zijn.