Leidraad Veilig Bestuur

Voor u als politieke ambtsdragers is het belangrijk dat u gemakkelijk benaderbaar bent en open in de samenleving kunt staan. De besluiten die door u genomen worden, treffen burgers vaak rechtstreeks en kunnen voor hen verstrekkende gevolgen hebben. Dat kan bij burgers emoties oproepen.

Als gemeente, provincie of waterschap en als bestuurder kunt u geconfronteerd worden met (be)dreigingen, incidenten en ondermijnende invloeden. Welke producten en diensten zijn er om en de gehele organisatie weerbaarder te maken tegen deze ongewenste druk van buiten? De Leidraad Veilig Bestuur biedt u het overzicht.