Kennis en onderzoeken

De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in hoe en hoe vaak politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan. Daarnaast geeft de monitor inzicht in het integriteits-bewustzijn van politieke ambtsdragers en de mate waarin integriteitsregels door hen worden nageleefd.

Monitor Integriteit en Veiligheid 2020

Begin 2020 is een nieuwe meting uitgevoerd over het afgelopen jaar onder 3.060 politieke ambtsdragers afkomstig uit gemeenten, provincies en waterschappen.