Benoeming en herbenoeming commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar is daar geen lid van. De Koning benoemt de commissaris van de Koning (cvdK) voor een periode van 6 jaar. De commissaris kan daarna weer voor 6 jaar herbenoemd worden.

Benoeming

Het benoemingsproces van de cvdK is als volgt:
 

 • Profielschets

  Provinciale Staten (PS) stellen de eisen op waaraan de nieuwe commissaris moet voldoen, de profielschets. Deze wordt in een speciale vergadering bepaald en dan aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 • Openstelling vacature

  De vacature wordt in de Staatscourant gepubliceerd en is daarmee opengesteld. Kandidaten sturen hun sollicitatiebrief naar de minister van BZK.
 • Selectie van kandidaten

  De minister maakt een eerste selectie uit de binnengekomen sollicitatiebrieven. Hij legt de selectie voor aan de vertrouwenscommissie.
 • Advies van de vertrouwenscommissie

  De vertrouwenscommissie bestaat uit leden van PS. Deze commissie nodigt de kandidaten uit voor één of meerdere gesprekken. De commissie stuurt hierover een verslag aan PS. Vervolgens geeft de vertrouwenscommissie advies aan PS over de 2 kandidaten die zij het meest geschikt vinden.
 • Openbare aanbeveling van provinciale staten

  PS beslissen dan of zij het advies van de vertrouwenscommissie overnemen. Daarna stellen zij een aanbeveling van 2 kandidaten op. In bijzondere gevallen mogen zij 1 kandidaat aanbevelen. De minister oordeelt of er sprake is van een bijzonder geval. PS maken de naam van de eerste kandidaat openbaar.
 • Voordracht minister van BZK

  PS sturen de aanbeveling naar de minister van BZK. Deze volgt de aanbeveling meestal op. Dan draagt hij de kandidaat voor benoeming bij de Koning voor. De Koning tekent dan het benoemingsbesluit en vervolgens tekent de minister.

Herbenoeming

De cvdK kan voor 6 jaar herbenoemd worden. De procedure voor herbenoeming is:

 • Voorbereiding

  De minister van BZK heeft een gesprek met de commissaris en meldt aan PS dat de procedure voor herbenoeming gestart wordt. Dit gebeurt 8 maanden voor het einde van de ambtstermijn van de commissaris.
 • Advies vertrouwenscommissie

  De vertrouwenscommissie bestaat uit leden van PS. Zij hebben een gesprek met de commissaris. Zij bespreken bijvoorbeeld of de commissaris aan de profielschets heeft voldaan. Er kunnen competenties aan de profielschets worden toegevoegd. De vertrouwenscommissie maakt een verslag van het gesprek en stuurt dit naar PS. De commissie bespreekt het verslag ook met de commissaris.
 • Openbare aanbeveling PS

  PS bespreken het verslag van de vertrouwenscommissie met de commissaris. Als dat nodig is overleggen PS met de minister over het functioneren van de commissaris. Hierna stellen PS een aanbeveling op. Deze is, net als bij de benoemingsprocedure, openbaar. PS sturen de aanbeveling naar de minister.
 • Voordracht Minister van BZK

  De minister volgt meestal de aanbeveling van PS op. Hij draagt de commissaris dan voor herbenoeming voor bij de Koning. De Koning tekent dan het benoemingsbesluit en vervolgens tekent de minister. Als de minister besluit de commissaris niet te herbenoemen, moet de minister een gesprek met hem voeren.