Aanjaagteam blijft zich inzetten voor mensen met een beperking in de politiek

Het aanjaagteam politieke ambtsdragers met een beperking blijft zich ook het komende jaar inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het politiek actief worden. Vandaag gingen zij hierover in gesprek met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze blikten terug op de behaalde successen, maar concludeerden ook dat het werk nog niet af is. “De zaadjes zijn geplant, nu is het zaak hier Pokon aan toe te voegen”, aldus Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem en een van de vier leden van het team.

Aanjaagteam Onbeperkt in de politiek met minister Bruins Slot van BZK

Het team bestaat verder uit: Arjan Koerts (voormalig Statenlid provincie Utrecht), Tjarda Struik (raadslid gemeente Zeist) en Rob van den Hoek (voormalig lid AB Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Zij hebben allemaal zelf een functionele beperking én zijn politiek actief. Ze hebben het afgelopen jaar andere mensen met een beperking ondersteund bij het politiek actief worden. Samen met teamondersteuner Henk Beltman (Zorgbelang inclusief) keken ze in het gesprek met de minister tevreden terug op het afgelopen jaar. Dankzij gesprekken, bijeenkomsten en het verspreiden van flyers staat het onderwerp bij steeds meer organisaties, gemeenten en politieke partijen op de agenda. Het aanjaagteam benadrukte dat zij niet op onwil stuiten bij deze organisaties, maar eerder op onwetendheid.

Goede, toegankelijke informatie blijft daarom de komende tijd een belangrijk speerpunt. Naast de bezoeken aan organisaties, wil het aanjaagteam zich richten op jongeren door scholen te bezoeken en via de media. Ook wordt er via het platform onbeperktindepolitiek.nl verder gebouwd aan de community en informatie-uitwisseling. Op deze digitale ontmoetingsplek kunnen mensen zich aanmelden om vragen te stellen en mee te praten over dit onderwerp.

De bevlogen rolmodellen van het Aanjaagteam blijven zich graag met hart en ziel inzetten om aandacht te vragen voor de barrières die er soms zijn voor mensen met een beperking om mee te doen in de politiek.

Over het aanjaagteam politiek ambtsdragers met een beperking

Deelname aan politiek en bestuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. Zij nemen naar verhouding erg weinig deel aan politieke activiteiten. Om hier verandering in te brengen, is in 2022 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot een aanjaagteam met ambassadeurs ingesteld. Voor de democratie is het immers belangrijk dat iedereen mee kan doen en zich vertegenwoordigd voelt.

Het manifest Toegankelijke politiek, dat 7 februari jl. is aangeboden aan de Tweede Kamer, is ondertekend door een groot aantal politieke partijen en belangenorganisaties.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en antwoorden op FAQ’s op Politieke participatie door mensen met een beperking.