Manifest Toegankelijke Politiek aangeboden aan Kamercommissie

Het aanjaagteam Politieke Ambtdragers met een beperking overhandigde op dinsdag 7 februari het manifest Toegankelijke Politiek aan Kiki Hagen, voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.  

Aanbieding Manifest Toegankelijke Politiek door het aanjaagteam

Burgemeester Marleen Sanderse, lid van het Aanjaagteam, vertelde met hoeveel plezier zij haar rol in het Aanjaagteam vervult, omdat ze graag het vuurtje aan wil wakkeren in mensen die politieke ambities hebben. 'En tegelijkertijd zijn wij als Aanjaagteam er om aandacht te vragen voor de barrières die er soms zijn voor mensen met een beperking om mee te doen in de politiek.'

Veel steun

Het manifest is ondertekend door een groot aantal politieke partijen en belangenorganisaties. Bovendien waren veel Tweede Kamer-leden aanwezig bij de overhandiging ervan. Die interesse en betrokkenheid is van groot belang, want 'een centrale rol in meer politieke participatie door mensen met een beperking ligt bij politieke partijen', zo is te lezen in het manifest. 'Zij staan immers vooraan als het gaat om deelname aan de volksvertegenwoordiging en/ of bestuurlijke functies. Politieke partijen zijn aan zet: zij kunnen doelgericht mensen met een beperking benaderen en stimuleren om politiek actief te worden.'

Onbeperkt in de politiek

Iedereen die dit onderwerp van belang vindt kan zich gratis aanmelden op www.onbeperktindepolitiek.nl om mee te praten, vragen te stellen en elkaar verder te helpen.