Persoonlijke weerbaarheidsscan vanuit pilot Eindhoven

De netwerken waarbinnen politici zich binnen en buiten de gemeente begeven vormen de rode draad in de persoonlijke weerbaarheidsscan die de gemeente Eindhoven in samenwerking met de Hogeschool Saxion, Taskforce RIEC en het ministerie van BZK heeft ontwikkeld.

De scan is bedoeld voor wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen en kan worden toegepast tijdens de risicoanalyse (als aanvulling op de Handleiding Basisscan Integriteit) én halverwege de collegeperiode. De weerbaarheidsscan bestaat uit drie delen die gezamenlijk een oordeel geven over de weerbaarheid: zicht en inzicht in de benoembaarheid en geschiktheid van de (kandidaat-) bestuurder en (kandidaat-) gemeentesecretaris. 

De persoonlijke weerbaarheidsscan is het tweede instrument dat de gemeente Eindhoven en Hogeschool Saxion opleveren. Eind mei lanceerden zij de weerbaarheidscheck voor politieke partijen ten behoeve van de werving en selectie van aankomende raadsleden en kandidaat-wethouders.