Onderzoeksrapport digitoegankelijkheid politiekeambtsdragers.nl

De website politiekeambtsdragers.nl gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke voldoet aan de toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Daarnaast zijn er eisen die gaan over de redactionele aspecten van de website. Deze zijn apart onderzocht, in april 2024 voor het laatst. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport.