Adviezen voor een toegankelijke politiek

De minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot heeft een
aanjaagteam van bestuurders met een beperking ingesteld om de
politieke participatie.