Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid

Deze (nieuwe) burgemeestershandreiking wil recht doen aan de nauwe samenhang tussen de processen van benoeming, klankborden, herbenoeming en afscheid nemen. Eerder bestonden er 2 aparte handreikingen: voor het benoemingsproces en voor het voeren van functioneringsgesprekken. Nu is 1 geïntegreerde handreiking opgesteld. Dit maakt het beter mogelijk om onderlinge verbanden te leggen.