Herziene circulaire 2021 (onkosten)vergoeding en bezoldiging burgemeesters, wethouders en raadsleden

De circulaire is herzien, omdat gebleken is van fouten in het bezoldigingsbedrag van de wethouders in inwonersklasse 3 en 4 (zie paragraaf 8). In de herziene versie zijn de juiste bedragen opgenomen.