Brief over gewijzigde druk van de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers

De Handreiking integriteit politieke ambtsdragers is aangepast. In 2015 zijn namelijk nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen voor volksvertegenwoordigers en voor bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Minister Plasterk (BZK) stuurt hierover een brief.