Blog: Hup Zuid-Holland Hup

Weblog

Burgemeester Gregor Rensen vertelt over zijn werk als burgemeester van Brielle en over de dingen die hem opvallen en bezighouden.

Volgens een enquête zijn de inwoners van Zuid-Holland het minst trots op hun provincie. Wel een beetje gek, want het gewest Holland bepaalde eeuwenlang hoe het met ons land ging, zowel politiek als economisch. Een roemrijk verleden dus, waar Brielle als één van de 18 steden die in de Statenvergadering vertegenwoordigd waren, nog een beetje aan heeft bijgedragen. Daar mag je toch best trots op zijn?

Maar een rijke geschiedenis maakt nog geen eenheid, laat staan een gezamenlijke identiteit. Dat geldt zeker voor Zuid-Holland. De diversiteit van steden, dorpen en regio’s is enorm. De Bollenstreek heeft niets met Drechtsteden. En de Goudse regio verschilt hemelsbreed van Voorne-Putten. De jaarlijkse nieuwsbrief van de provincie over de bestuurlijke inrichting (“slimmer en sterker bestuur”) bevestigt die verschillen. Alle subregio’s hebben hun eigen bestuurlijke opgaven en identiteit. Twee van de vier grootste steden liggen in Zuid-Holland. Die kunnen heel goed hun eigen boontjes doppen.

De gemiddelde burger krijgt vrijwel nooit persoonlijk met de provincie te maken. Je betaalt weliswaar een opslag op de belasting, de zogenaamde opcenten, maar verder lijkt de provincie voor de meeste inwoners ver weg. Terwijl de taken van de provincie van groot belang zijn voor het dagelijks functioneren van de samenleving. De provincie bekostigt en beheert tal van wegen en bepaalt de ruimte voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Ook ziet de provincie toe op het milieu en de risicovolle bedrijven en stimuleert zij de verduurzaming, o.a. door het afdwingen van het plaatsen van windmolens. In zo’n volle, dicht bevolkte en verstedelijkte provincie als Zuid-Holland is dat een geweldige opgave. Als je ook kijkt naar de economische prestaties, met het havenindustriële complex van Rotterdam, de innovatieve tuinbouw van het Westland en de maakindustrie in Drechtsteden, kun je best waardering hebben voor onze provincie. Een groot deel van het Bruto Nationaal Product wordt nog steeds in Zuid-Holland verdiend. De provincie Zuid-Holland doet ertoe!

Dus, ook als u zich geen Zuid-Hollander voelt, gaat u dan toch vooral morgen 20 maart stemmen. Het is in uw eigen belang!

Meer weblogberichten

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.