Openstelling cvdK-vacature Zuid-Holland

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland (circa 3.805.000 inwoners), vacant per 1 september 2024.

Provinciehuis Zuid-Holland
Beeld: ©Provincie Zuid-Holland

Verdere details over deze vacature en een verwijzing naar de profielschets vindt u op de betreffende vacaturepagina.