Oogvereniging pleit voor meer mensen met een oogaandoening in de politiek

Ongeveer 2 procent van de Nederlandse bevolking is slechtziend of blind. Mensen die blind of slechtziend zijn nemen nog te weinig deel aan de politiek. Dat is jammer want zo blijft veel talent onbenut. In een inclusieve samenleving is het belangrijk dat alle stemmen worden gehoord. De Oogvereniging speelt een actieve rol om daar verandering in te brengen.

Beeld: Oogvereniging

Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, heeft het ministerie van BZK het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld. Dat heeft als doel om mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie te laten komen als mensen zonder een beperking. Daarnaast is een aanjaagteam met ambassadeurs ingesteld, die hun eigen ervaringen gebruiken om de politieke en bestuurlijke participatie van mensen met een beperking te vergroten.

Inmiddels zijn er vanuit het Actieplan een aantal succesvolle pilots afgerond, waarbij financiële ondersteuning is geboden aan aankomende raadsleden met een beperking en een persoonlijke ondersteuner voor volksvertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen. In de aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 2023 is het ministerie van BZK een nieuwe pilot gestart voor mensen met een beperking die zich hiervoor kandidaat willen stellen.

Oogvereniging

Natuurlijk werkt het ministerie met maatschappelijke partners. Zo speelt de Oogvereniging een actieve rol om mensen met een visuele beperking in de politiek mee te laten doen, en ondersteunt ze decentrale overheden daarbij. Een voorbeeld daarvan is het evenement dat de Oogvereniging afgelopen mei organiseerde voor mensen met een oogaandoening, die actief zijn in de politiek.

Daar deelden tijdens een panelgesprek vier politiek actieve panelleden met een visuele beperking hun ervaringen. De panelleden waren Jurgen Minten (gemeenteraadslid CDA  Maashorst) Jellie Tiemersma (ambassadeur D&I D66), Sanneke Vermeulen (destijds gemeenteraadslid VVD Roosendaal, inmiddels wethouder aldaar) en Rob van den Hoek (lid algemeen bestuur hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en lid aanjaagteam BZK).

Het gesprek werd geleid door Laura Hoogstraten, wethouder in Zeist. Na het gesprek gingen de panelleden met de aanwezigen in subgroepen in gesprek om de belangrijkste knelpunten om politiek actief te zijn met een visuele beperking in kaart te brengen en oplossingen uit de praktijk met elkaar te delen.

Handreiking

Op basis van deze ervaringen is nu een flyer ontwikkeld met informatie en tips over wat u kunt doen om het mogelijk te maken dat mensen met een oogaandoening een bijdrage leveren in uw inclusieve politieke organisatie. Deze handreiking is bestemd voor politieke partijen, gemeenten, provincies en waterschappen.

De Oogvereniging wil deze flyer graag delen in aanloop naar de verkiezingen van de provinciale staten in 2023 om ervoor te zorgen dat meer mensen met een oogaandoening als kandidaat op de lijst worden opgenomen. Maar ook als praktische handleiding voor na de verkiezingen, voor alle politieke organisaties waar mensen met een visuele beperking actief zijn.

Voor vragen, kunt u de Oogvereniging bereiken via 030 294 5444 of ooglijn@oogvereniging.nl