Politieke participatie door mensen met een beperking: 'Het is een kwestie van rekening met elkaar willen houden'

In een democratie horen alle burgers goed vertegenwoordigd te zijn. Van de ongeveer twee miljoen mensen in Nederland met een beperking, nemen er naar verhouding echter weinig deel aan politieke activiteiten. Dinsdag 14 juni jongstleden was de afsluitende bijeenkomst van het tweejarige project ‘Politieke participatie door mensen met een beperking’, dat daar verandering in wil brengen.

Deelnemers aan de afsluitende bijeenkomst van het tweejarige project ‘Politieke participatie door mensen met een beperking’ in Amersfoort.

In een zaaltje in de Bibliotheek van Arnhem zien de deelnemers aan het project elkaar voor het eerst in twee jaar live. Ook verschillende leden van het aanjaagteam Politieke Ambtsdragers met een beperking waren aanwezig. De sfeer in opgetogen, mensen vinden het leuk elkaar te ontmoeten.

Dat één van de deelnemers, die te maken heeft met autisme, het behoorlijk aanwezige geluid van het getik van de schrijftolk heftig vindt, neemt ze op de koop toe: ‘Het is toch een kwestie van rekening met elkaar willen houden. Iedereen heeft iets anders nodig.’

Dat beaamt burgemeester van de gemeente Hattem, tevens lid van het aanjaagteam, Marleen Sanderse: ‘Wat zou het fijn zijn als mensen gewoon voorgelegd zouden krijgen wat ze nodig hebben om actief betrokken te zijn en goed te kunnen functioneren; of dat nou een cursus timemanagement is of een rolstoeltoegankelijke raadzaal.’

Mooie resultaten

Meer dan dertig mensen hadden zich voor het project aangemeld, de helft daarvan heeft het tot het einde toe afgemaakt. Zeven deelnemers stelden zich kandidaat als gemeenteraadslid, zes deelnemers werden burgerraadslid en één deelnemer werd gemeenteraadslid.

Simone Cox werd verkozen als raadslid in de gemeente Brummen. Dat vindt ze geweldig, maar het brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee. ‘Ik moet bijvoorbeeld een presentielijst tekenen, dat is altijd leuk voor iemand met een visuele handicap,’ zegt ze lachend. ‘En geheime stukken worden in zwartdruk aangeleverd, maar dat is voor mij ook niet echt handig.’

Alle deelnemers gaven aan meer inzicht in de werking van de politiek en onze democratie verkregen te hebben en allemaal willen ze zich graag inzetten voor de samenleving. Sommige verkiezen de politieke weg, anderen die van de belangenbehartiging.

Deelnemers aan de afsluitende bijeenkomst van het tweejarige project ‘Politieke participatie door mensen met een beperking’ in Amersfoort.
Deelnemers aan de afsluitende bijeenkomst van het tweejarige project ‘Politieke participatie door mensen met een beperking’ in Amersfoort.

Aanbevelingen

Uit het project kwam ook een aantal aanbevelingen naar voren, waaronder het wegnemen van belemmeringen, de inzet van rolmodellen en het faciliteren van projecten waarin mensen systematisch worden begeleid. In de handreiking ‘Adviezen voor een toegankelijke politiek’ is te lezen hoe politieke partijen mensen met een beperking beter bij hun activiteiten kunnen betrekken.

Dit project is onderdeel van het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking.  Het is in opdracht van BZK uitgevoerd door Zorgbelang inclusief.