Roadtour bestuurlijke integriteit 2021

Op 8 juli vindt de eerste digitale bijeenkomst van de 'Roadtour bestuurlijke integriteit 2021' plaats tussen 15:00 en 17:00 uur.

In deze bijeenkomst bespreken we verschillende facetten van bestuurlijke integriteit, zoals: hoe maak je het een verantwoordelijkheid van alle volksvertegenwoordigers? Wat zijn precies verboden handelingen?

Tijdens deze bijeenkomst van de roadtour staan de geactualiseerde handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen inclusief modelgedragscodes voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, en het modelbeleidskader verboden handelingen centraal.

Aanmelden kan tot en met 6 juli.