Meld u nu aan voor de cursus Selecteren zonder vooroordelen

In maart 2022 zijn er in de meeste gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen zijn daarom druk bezig met het samenstellen van hun kandidatenlijsten. Maar hoe zorg je ervoor dat deze lijsten een goede afspiegeling vormen van de samenleving? Hierbij kan de cursus Selecteren zonder vooroordelen uitkomst bieden.

De training kan een echte eyeopener zijn: je krijgt meer inzicht in het selectieproces en de specifieke rol van de selectiecommissie daarin. Zo leer je hoe je de beste kandidaten kunt vinden: werven zonder (onbewuste) vooroordelen betekent namelijk vaak meer focus op individuele kwaliteiten.

De cursus is gebaseerd op een trainingsmodule die is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens, bedoeld voor recruiters en managers die regelmatig met wervings- en selectieprocessen te maken hebben. Het aanbieden van de cursus is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om te sturen op een meer inclusief en divers samengesteld bestuur. Naast kandidaatselectiecommissies van politieke partijen, kunnen ook vertrouwenscommissies voor de selectie van commissarissen van de Koning en vertrouwenscommissies voor de selectie van burgemeesters deze cursus volgen.

Een praktische training

Het College biedt de praktische en interactieve training aan als module van 3.5 uur, maar indien gewenst kan er ook een verkorte training of een training van twee dagdelen worden gegeven.

Kandidaatselectiecommissies van politieke partijen en vertrouwenscommissies voor de selectie van commissarissen van de Koning en burgemeesters kunnen in 2021 kosteloos gebruikmaken van de training. Aanmelding verloopt volgens het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.

Is (een deel van) jouw commissie geïnteresseerd in het volgen van de training? Neem dan contact op met het College van de Rechten van de Mens via training@mensenrechten.nl of 030 8883 884.