Pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking van start

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven is vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, start het ministerie van BZK twee pilots die ervoor moeten zorgen dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Het gaat dan om een pilot voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden en een proef met een persoonlijke ondersteuner voor huidige volksvertegenwoordigers. 

Handen die braille lezen

Financiële ondersteuning kandidaats-raadsleden

Eén van de drempels waar tegenaan gelopen wordt, is de angst voor hoge kosten die een politieke functie met zich mee kan brengen. Specifieke (financiële) ondersteuning kan helpen. In het buitenland zijn hier veelbelovende resultaten mee geboekt. In de pilot ontvangen deelnemers een bestedingsbudget van maximaal 2.000 euro per kandidaat voor kosten die zij vanwege de eigen beperking maken tijdens de kandidaatstellingsperiode. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra/hogere vervoerskosten, kosten voor communicatie (bijvoorbeeld doventolk), ADL-ondersteuning en aan het inhuren van zorg om de verkiezingscampagne te kunnen volbrengen. Het gaat dus niet om campagne- en promotiekosten zoals bijvoorbeeld het drukken van verkiezingsfolders.

Persoonlijke ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigers

Een tweede proef die van start gaat richt zich op al zittende volksvertegenwoordigers. Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner. In Vlaanderen heeft men hier al enige jaren goede ervaringen mee.

De taak van een dergelijke ondersteuner is het werk zodanig voor te bereiden, te regelen en te begeleiden dat de ambtsdrager daar zijn of haar tijd en energie niet aan hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn taak als volksvertegenwoordiger. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van en het begeleiden tijdens vergaderingen en dienstreizen.

Aanmelding pilots

Beide pilots worden namens het ministerie van BZK uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 mei aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De pilots komen beiden voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking die eind 2020 is gepresenteerd.