In gesprek met Otwin van Dijk over Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking

Op 9 december heeft minister Ollongren het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking naar de Tweede Kamer gestuurd. Otwin van Dijk was in 2016 als Tweede Kamerlid, samen met toenmalig Groen Links-kamerlid Linda Voortman, verantwoordelijk voor de motie de leidde tot dit actieplan. Van Dijk, tegenwoordig burgemeester van Oude IJsselstreek, blikt terug.

"Hoe kunnen we mensen met een beperking meer zichtbaar maken, dat was het idee achter onze motie in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Ik was destijds het enige kamerlid in een rolstoel, en het aantal raadsleden en wethouders met een beperking was op 1 hand te tellen. En dat is gek want we hebben 12.000 politieke ambtsdragers. En 15% van de mensen in Nederland heeft een beperking. Je wilt dat de gemeente, provincie en Tweede Kamer een afspiegeling van de samenleving zijn. Wat ik mooi vind is dat het thema nu ook veel meer speelt dan toen ik die motie 4 jaar geleden indiende. Je ziet het bij veel meer politieke partijen: als wij streven naar een inclusieve samenleving, dan moeten daar ook zichtbaar mensen met een beperking bij."

Otwin van Dijk

"Het hebben van een rolmodel helpt. Toen ik op mijn 29e wethouder in Doetinchem werd vond ik dat best spannend. Maar ik hield mezelf voor: als president Roosevelt in een rolstoel de VS door een crisis en de Tweede Wereldoorlog kan loodsen, dan kan ik toch ook wethouder in een stad van 60.000 inwoners zijn? Daarom vind ik het ook zo goed dat je nu op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen ook mensen met een beperking ziet. En ik hoop dat dat weer anderen inspireert richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de provinciale staten het jaar daarop."

Je wilt dat de gemeente, provincie en Tweede Kamer een afspiegeling van de samenleving zijn.

"Wat ik aan het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking goed vind is dat het voorwaarden schept en drempels weghaalt. Belangrijk bijvoorbeeld is dat je je realiseert dat je rechtspositie verandert. Waar ik achter kwam toen ik kamerlid werd, was dat bijvoorbeeld autoaanpassingen voor iedereen wordt vergoed, behalve voor politieke ambtsdragers. Dat soort vraagstukken kan voor mensen met een beperking wel wat onzekerheid met zich meebrengen. Het is goed dat daar in het plan aandacht voor is."

"Ook vind ik het onbegrijpelijk dat er nog steeds raadszalen zijn die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Terwijl je juist moet uitstralen dat je iedereen met open armen ontvangt. Toen ik in de Tweede Kamer kwam, was die eigenlijk helemaal niet zo toegankelijk. De eerste 3 a 4 maanden kon ik bijvoorbeeld niet bij het spreekgestoelte komen, dat kon niet zo laag zakken. Ook waren de deuren heel erg zwaar. Die zijn toen automatisch geworden, daar waren ook andere Kamerleden heel erg blij mee. Bedenk dat een investering in toegankelijkheid een investering in gemak is voor iedereen die die ruimte gebruikt."

"Maar het gaat niet alleen om het scheppen van randvoorwaarden. Het gaat er ook om dat mensen met een beperking politiek actief willen worden. De randvoorwaarden worden in dit actieplan heel duidelijk neergezet. Nu is het aan de mensen met een beperking: Kom op, meld je aan en ga meedoen!"