3 december: Internationale Dag voor Mensen met een Beperking

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ (International Day of Persons with Disabilities). Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Internationale Dag voor Mensen met een Beperking

In 2019 is het thema: Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda' . Vrij vertaald komt dit neer op ‘Bevordering van participatie van mensen met een beperking en hun leiderschap.’

Inclusie

Het ministerie van BZK heeft al langere tijd dezelfde ambitie en zet zich daarom in om meer mensen met een beperking actief in de politiek te zien.

Hiertoe is op 4 juli jl. een eerste stap gezet middels een congres Politieke ambtsdragers met een beperking waarin naar oplossingen werd gezocht om dit mogelijk te maken. Op het moment wordt de opbrengst verwerkt in een rapport dat in de eerste helft van 2020 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.